Zarząd fundacji

W skład zarządu Fundacji “Muzeum Muzyczne w Radomiu” wchodzą:

Prezes zarządu: Radosław Tomczyński

Wiceprezes zarządu: Agnieszka Rusinowicz – Tomczyńska

Członek zarządu: Jerzy Kowalczyk