Fundacja “Muzeum Muzyczne w Radomiu”

Cele Fundacji “Muzeum Muzyczne w Radomiu”

  1. Stworzenie i działalność Muzeum Muzycznego w Radomiu – gromadzenie, renowacja i wystawy instrumentów muzycznych, sprzętu muzycznego i akcesoriów muzycznych.
  2. Pomoc materialna i niematerialna dla osób uzdolnionych muzycznie mająca na celu ich edukację i rozwój w dziedzinie muzyki.
  3. Wspieranie wszechstronnego rozwoju i integracji społeczeństwa, a zwłaszcza podejmowanie inicjatyw w obszarach: kultury i sztuki, nauki, wizerunku osobistego, oświaty, edukacji i wychowania, praw człowieka, ochrony zdrowia, rozwoju regionalnego i lokalnego, w zakresie pomocy społecznej, dobroczynności, kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju osobistego